Zawor bezpieczenstwa sv

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu a jego dobrą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), a stanowi i uzależnione od jego parametrów oraz sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest całkowicie skojarzona z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi spowodować do wielkich uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wielkich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na rodzaj działania, można wydać na dwa sposoby:

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_nano_e/Novitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

 

Zawory niskociśnieniowe – wykorzystywane jako dania chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej liczbie dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek wykonywany jest poprzez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacje od typie konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w osi grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości oddziałującej na towar oraz siły parcia wody czy powietrza grającej na grzybek. Oraz w zaworach dźwigniowych ciężarek otrzymuje się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.