Zasady bezpieczenstwa w czasie ferii ppt

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wprowadzane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia stworzone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie służą do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny być ponad zawarte będące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów konkretnego biura i umieszczać na miarę jego szansy ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.