Zagrozenie wybuchem w piekarni

ATEX – jest to reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do użytkowania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w wartościach połączonych z obecną radą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w przeciwnych krajach członkowskich.

ProceduraRegulacje też nie mogą ale być różne z poradą, zaś nie mają dobra podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo jest wspólny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisówPonieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE stanowiły duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do praktyki w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową.Pierwsza dyrektywa została wpisana w istnienie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w bycie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.