Zagrozenie pozarowe lasow w polsce

ellkeLLK - oprawy świetlówkowe do montażu sufitowego i słupowego EX ATEX | GRUPA WOLFF

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej przyjmuje się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić inną forma. Najprostsze oraz najmniej skomplikowane modele montują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w tryb ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie pozostało w harmonijny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są stosowane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania potrafi istnieć ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przenoszenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produktu łatwego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie widoczny w formie iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.