Zaburzenie psychiczne bab la

Cyklotymia jest oceniana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który jednak zazwyczaj nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość mocno się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może być elementem zmierzającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest dodatkowe zazwyczaj w centralnej i trzeciej części życia człowieka, wiąże się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i kieruje do ważnej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie więc stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do rodzaju leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą tworzyły głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką kładą się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i kłopoty z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedz i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, problemy z uwagą uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta wciąż pojawia się u kobiet, które odpowiadają na dwubiegunowość. Poza tym pomysł pamiętają więcej takie składniki jak duży poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również więcej stresujące sytuacje. Również dużo intensywny nacisk mają również wychowanie i środowisko, w której żyją potencjalnie chorujące osoby.