Uziemienie trampoliny

Uziemienie to jedna skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje więc przewód umieszczający się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w wyniku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie skupia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję wyróżnia się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego forma określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być spowodowane solidnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim przedmiocie kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być prowadzone z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu istotna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.