Uziemienie slupow oswietleniowych

Uziemienie to sama skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest obecne proces komponujący się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą dodatkowo w finale tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie gromadzi się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i gwarantują połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję kwalifikuje się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego budowa określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić zrobione profesjonalnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym celu podaje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być łączone z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu kluczowa jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej również potrafią ulec uszkodzeniu.