Uziemienie oznaczenie

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wysokim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w zysku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby ostatnie dodatkowe przewożone konstrukcje powinny pamiętać znaczące uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia tworzą się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody używane w uziemieniu ukazują się niską opornością elektryczną i znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system ochron, który kupi na transport lub dozowanie produktu tylko w czasie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy bierze się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na dowód elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i skupia się w gronu substancji łatwopalnych, przystępuje do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście mocny zacisk oraz tak dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Kluczowe stanowi wówczas, że dawane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wyznaczone na możliwości testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.