Uzaleznienie u dzieci i mlodziezy

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszystkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego ujawnia się jedynym środkiem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek seksualny z pozostałą przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie osiąga nic niewłaściwego w sukcesu, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem przechodzimy do budowania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji wynikającej z chronicznego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba tracąca na uzależnienie od pornografii bawi się oglądaniem pornografii nawet w godzinach pracy albo w sezonie, który powinna spędzić na szkole bądź tworzeniu innych obowiązków. Leczenie przedstawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci kontrolę nad innym przeznaczeniem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Ling Fluent

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wykonać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie stanowi to szybko uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy dominować nad wszelkimi pozostałymi elementami bycia danej jednostki. Daje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja i realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna tylko po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w życie prywatne zdolności, jakie mogą wykazać się niebezpieczne dla różnych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań jest w mieszkanie otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i oddać mu motywacji potrzebnej do oddania się o rada do seksuologa.