Szatkownica elektryczna sencor

W wybranych biurach i firmach stawia się lub gromadzi się substancje, które mogą stanowić obowiązkowe za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wówczas w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do zrealizowania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia oraz miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć jeszcze pomocne w dalach i pomieszczeniach zewnętrznych. I nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować i dodatkowo wskazywać czynniki, które mogą tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być stworzona na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją zajścia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem wykonywa się charakterystyki obiektu. Ukazuje się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie potrafią kierować do powstania pożaru lub wybuchu. Układa się środki oraz sposoby, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Uczy się jaka jest liczba substancji palnych, jakie mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Stosuje się nowe rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.