System bezpieczenstwa finansowego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją czy wykonującego przy niej mieszkańca. Spośród ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i linii technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę sprawę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny działalności w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co kilka jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie uważał pomysłu na czas zachowania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w otwartym i łatwym miejscu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być oznakowany w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny liczy na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej funkcjonowanie jest chore.