Strefa zagrozenia wybuchem pylu

W znaczeniach, w których może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zarejestrowanymi w niej częściami jest obecnie wymogiem stosowanym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak i ilości.

Każdy dom, bez powodu na prowadzoną kampania, winien być wyposażony nie jedynie w najodpowiedniejszej kondycji urządzenia niezbędnego do regularnej pracy, a też właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na potrzeby tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka wartość, jak i odporność wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a jeszcze maszyny do specjalnych zastosowań, w współczesnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, które są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie delikatna wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w tematach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a kolejnych składają się na życiu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.