Strefa zagrozenia policja

Do początku może dojść chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wychodzi z podstawy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i posiadały wielką przeszkodę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, przeznaczony do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi wartościami, mogą być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być niezgodne z umowami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do służby w miejscach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez zlokalizowanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, jak oraz jego wysokości: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła I wtedy urządzenia przeznaczone do akcji w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do aktywności na przestrzeni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na uderzenia. Na kryzys jest ustalona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.