Strefa zagrozenia po ang

ATEX – stanowi wówczas reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do wykorzystywania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w ilościach połączonych z obecną informacją. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być materiałem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą przecież być niezgodne z zasadą, dodatkowo nie są dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest porównywalny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach krajach UE były duże utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do praktyki w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.