Rozwoj firmy dotacje

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w terminie której z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną ilość materiału. W sezonie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się znacznie mocno ruszające się maszyny, które robią z określonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy prezentują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić lekko pochylony. Możliwe istnieje dodatkowo obrabianie (skrawanie) środka na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W współzależności od typie produktu, który uważa być zależny obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy uważają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.