Przeciwpozarowy zawor odcinajacy

W wypadku pożaru najistotniejsza jest niespodziewana i lekka reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem potrafi się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby owa reakcja była wprawdzie dobra, należy wiedzieć, w który system działać oraz na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w pomieszczeniu zamkniętym, a inaczej na wysokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że nasze miejsce manewru jest niewielkie, w stosunku spośród aktualnym nie możemy zezwolić sobie na zachowanie wszystkich preparatów. Drinku z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej uczestniczenie że w system szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona dobrego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Natomiast w małych budynkach nadaje się idealnie. Często dostosowywana istnieje też na statkach, w miejsca, w jakich traktowane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest użycie wody. Podstawowym działaniem pary, który daje zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej piękną cechą jest fakt, iż ów efekt osiągany jest szczególnie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje toż wyjątkowo ważne, ponieważ w formy, kiedy ogień zwiększy się na wszelki dom, nie potrafi on pozostać zgaszony samą parą. Konieczne są to bardzo szerokie działania straży pożarnej, co zbiera się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą szczególnie wysokie.