Program ksiegowy teta

Program enova to plan finansowo – księgowy, który jest w stopniu dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta dokonuje się szczególnie w zasięgu ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno ważnych jak i jeszcze okresowych.

optima instrukcjaProgram do zarządzania firmą - Comarch ERP Optima

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje szansa ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą wtedy wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe albo i listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na rozliczenia z konsumentami też na planowanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przenosi się to wraz z tabelą kursów, a także z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych.
Prowadzenie serwisów w niniejszym programie idzie na grupowanie ich w dekrety dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów pozwoli na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program zawiera dużo łatwą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwoli na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje szansa definiowania bilansów przedsiębiorstw.
Program urządzony istnieje obecnie w dokumentacje idąca na rachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda.
Program enova idzie na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Posiada bardzo wysoką funkcjonalność, która zawsze się rozbudowuje, stąd jeszcze z wszą pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to klasyczny system finansowo – księgowy.