Program finansowy darmowy

Symfonia projekt to pakiet, który wspiera prowadzenie w delikatnych i średnich firmach. Jest o ważny polski zintegrowany pakiet, jaki został stworzony specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to umożliwia w kierowaniu firmy w jej codziennej działalności w spraw ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

posnet thermal xlPosnet THERMAL XL - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w należytym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i lekkich. Moduł Kadry oraz Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami i danymi pracowników. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w zestawieniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w istoty sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu istnieje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest niezastąpiona dla marek mających kilka oddziałów natomiast w wszyscy kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zużywany w obszarach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które wykonują księgowość uproszczoną. Chroni on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu wolno prowadzić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W konkretnym stopniu ułatwia analizy dochodowości.