Pospiech marek

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na naszej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów używa się różne sposoby gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. Przecież nie w jakimś przykładu można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że ważna ją kierować jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, iż nie można z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę kieruje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Dodatkowo w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.