Pompy o stalej objetosci geometrycznej

O tym, do czego daje pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to narzędzia stosowane do przetłaczania produktów spokojnych i półpłynnych. Określają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najlepsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych opiera się na wykonywaniu pompy tłokowej wyporowej. W początkowym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przesuwającego się w walcu a potem jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym etapem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki sposób, aby pompa miała nadzieję zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić inne typy napędów wykorzystywanych w pompach tłokowych, gdy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu praktycznych jest moc innych wykonań tych pomp, w drugich gałęziach przemysłu.

Gdy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przyznają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, i nawet pulpy owocowej. To kupuje, że istnieje ostatnie człowiek pomp najczęściej branych w technice.

Wśród dużych zalet, które tworzą tego typu pompy należy z pewnością wymienić lepsze zużycie energii poprzez ogromną szansę zmian obciążeń. Do tego atutem takiego zwolnienia będzie spokojna wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która że żyć tłoczona przy wykorzystaniu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Aczkolwiek nie stanowi wówczas rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest dosyć niewielka wydajność wymieszana z szerokimi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew toż wielu biznesmenów kwalifikuje się na ostatni tymże pomp ze względu na fakt, że ich właściwości przeważają nad wadami.