Para wodna jako nosnik ciepla

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar ważny również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

program do prowadzenia firmy budowlanej

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno istnieć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana tylko w tych pomieszczeniach, co do jakich przedstawia się pewność, że nie spędzają w nich mieszkańce. Z koncentracji na szybkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić zabójcza dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.