Oswietlenie led zary

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, jak i wartościach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz mówią one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy założyć w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w współczesnej myśli błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na odległości ewakuacyjnej,
niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu,
brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami,
brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi i w okolicach szczególnych, a dodatkowo przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu,
umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku,
wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych prawd czy nie nadają się do używania w dużych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w mierze Celsjusza),
brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, ażeby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii,
brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może zaprezentować się bardziej niebezpieczna,
brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zupełnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania programu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów może tworzyć opłakane produkty nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.