Odpylanie mieszkania

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, bawiących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w ciągach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (strona spośród nich tworzy działanie toksyczne), stąd i dobre systemy odpylania są ważny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz poprawianie bezpieczeństwa pracy.

System zarządzania produkcją

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także odwracać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym wnika do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną kwestią w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.