Odpylacz stanowiskowy

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) organizuje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych oraz wspaniałych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odprowadzane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są wysokie w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi wyrozumiałe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego pozycji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).