Ocena ryzyka wybuchu atmosfery wybuchowej

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie przebywa we wszystkich gałęziach przemysłu, w których dojeżdża do układania się w powietrzu łatwopalnych treści natomiast ich oparów, gazów oraz pyłów, które poruszając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w wypadku powstania iskry.

 

Przepisy te wyglądają na 13 źródeł zapłonu, z czego drinkiem spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie podstawowe grupy:
– siła I – urządzenia brane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których przychodzi do koncentrowania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach koncentrowania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na kategorie M1 i M2. W kolejnych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których życie jest nierozerwalnie związane ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które są specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia umowy także pewnie stanowić przyznane do książki w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wybierane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać wykonane, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w swym końca jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu zagranicznych producentów, uznawane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych terenów.