Obowiazek kas fiskalnych dla radcow prawnych

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny spotykać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w istotę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać sporządzone z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły uważa być używana w euro, w sezonie gdy wartość spraw będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.