Nowa dyrektywa atex w 2016 roku

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Oddaje się w decydującej wadze do życzeń które muszą być zrealizowane przez produkt, który dany jest do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a także systemy ochronne, które wyłożone są do używania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX przedstawia się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa przenosi się tylko do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe udzielane są w granicach. Natomiast świadcząc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w jednych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa określa się obligatoryjnością. Jej zamiarem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych wybuchem otrzymaną we każdych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX oddaje się do połowie składowych, wtedy jeżeli są znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i układów ochronnych. Sprowadza się oraz do urządzeń, które przenoszone są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a jakich obecność że liczyć bezpośredni nacisk na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie podaje się do aparatury medycznej, narzędzi i systemów ochronnych danych do specjalistycznego wykorzystywania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów wojskowych i większości środków transportu.
Dla ludzi wyrobów danych do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem wymagania pełne i rozwijające dla niektórych grup i klasie wyrobów objętych dyrektywą ATEX są wprowadzone w Dodatku II.
Dania oraz systemy ochronne potrafią być materiałem również innych dyrektyw, dotyczących innych wyglądów a które jeszcze przewidują postawienie na nim znaku CE.