Mikroskop 1500 x

Trudno nam wyobrazić sobie nowy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i poprawiających pracę człowieka. Wszystkie rodzaje prace wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i słuchają awariom. Aby uniknąć zgubnemu wpływowi usterki na wszelki proces produkcyjny, konieczne jest branie środków ochron, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te słabe elementy odgrywają szczególnie dużą działalność w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w wypadku awarii. Ich dobre działanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w nowe miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacje z tego, czy płytki zarabiają w cieczach, bądź w gazach, różnią się między sobą kształtem i sposobem zastosowanej technologii. Podstawowy sposób tych faktów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej liczb ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki przeprowadzane są przy pomocy lasera oraz są jedynie minimalne osłabienia w naszej strukturze, pozwalające na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną wielkość do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma typami zabezpieczeń polega na ostatnim, że liczby spośród nich muszą każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich prosta konstrukcja sprawia jednak, iż są one o znacznie tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa może żyć dodatkowo zastosowane również z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie zwiększają swoją karierę. Rolą płytki jest gwarancja zaworu przed zanieczyszczeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Zaletą tego podejścia istnieje możliwość skorzystania zaworu o kilka gorszych parametrach technicznych i materiałowych, za który zapłacimy mniej niż w wypadku zakupu zaworu do własnej pracy. Wybór dobrego rozwiązania powinien stanowić przecież zależny od wartości konkretnej maszyny.