Mikroskop 100x

Kolposkop został wynaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest zatem dodatek do poszukiwania ginekologicznego, który robi i chroni się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na dokładne przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Urządzenie to umożliwia w przeciągu krótkiego czasu, bo zaledwie kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, bądź nie, czy przebywają na nim jedno zmiany nowotworowe, albo nie widać ich śladów. Choroba nowotworowa jest dziś najbardziej poważnym ze pełnych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w ostatnich czasach, stanowi ona jeszcze właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w stopniu znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, daje się szereg nowych badań, takich kiedy na przykład cytologię. Przecież jest to zrozumienie, które jedynie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która robiona jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o moc dużo wydajna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent nadziei na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium. Czemu stanowi wówczas takie ważne? Ponieważ chociaż w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, a czym wysoce zaawansowane stadium, tym niższa szansa pacjentki na przeżycie. Uczeni w branży medycyny, oraz specjaliści zabierający się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy użyciu kolposkopu. Dobrze to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego właśnie warto przeprowadzać badania choć raz na kwartał.