Maszynka do mielenia miesa biedronka 2014

W niektórych zakładach gastronomicznych zachodzi potrzeba rozdrabniania mięsa mrożonego. Wówczas należy wyposażyć się w potrzebne do tego projektu urządzenie, zwane wilkami. Takie wilki to stosunkowo wysokich rozmiarów maszyna elektryczna, która ma spory wlot do wrzucania ciała w kwestii zamrożonej, a za jest urządzenie będące do jego szatkowania na drobniejsze ilości.

Pracę tę tworzy się dzięki wielkiemu naciskowi na zamrożone mięso. Jak wiemy, mrożone wyniki są co prawda twarde, natomiast nie wymagają jako takiego krojenia ostrym nożem - rozpadają się na małe części pod wpływem silnego uderzenia lub nacisku. Właśnie tak dzieje się z ciałem w wilkach, jakiego działanie oparte jest na podobnej zasadzie co sprawianie maszynki do prowadzenia mięsa.

Wilki do ciała mrożonego wykonane zostały z punktów bardzo szerokiej klasy, jasnych i trwałych, mało podatnych na zniszczenie mechaniczne. Podają one do rozdrabniania twardej materii, a czyli ich forma wymaga być trwalsza, niż to, co obejmują one mielić. Wilki do gastronomii przeważnie przygotowane są z żeliwa, które to tworzywo gwarantuje wytrzymałość urządzenia. Są one zasilane elektrycznie, i koszt takiego urządzenia to około półtora tysiąca jedynych w profesjonalnych sklepach z wyposażeniem gastronomicznym. W wypadku przedsiębiorstw garmażeryjnych istnieje zatem przecież wydatek konieczny, bo w takich warunkach nader często występuje potrzeba rozdrobnienia mięsa uprzednio zamrożonego, a dalej dopiero tak zmielonego poddawania obróbce termicznej. Dodatkowo, w wybranych przedsiębiorstwach, na przykład przetwarzających mięso, rozdrabnia się spożywa w perspektywy zamrożonej, a wtedy pakuje do indywidualnych folii, ponieważ rozmrażanie mięsa, żebym je zmielić, a potem znów zamrozić jest sprzeczne ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi. Do rozdrabniania świeżego lub rozmrożonego mięsa uzyskuje się kilka inne maszynki, przeznaczone teraz do mielenia mięs miękkich, ich propozycja i chodzenie w klubu spośród obecnym oraz są inne. Wilki do mięsa mrożonego to wciąż maszyny o dość wysokich gabarytach, stąd również nie znajdują wykorzystania w własnych warunkach.