Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej zdobywa coraz większą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia spośród obecnego celu.

Utrata oddana do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi posiadać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie musi ich spisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w struktur naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obszarze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą i czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zwolnienia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z pracy wymienionych pozostawał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.