Kasa fiskalna obsluga

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest pisana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, i branego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili dostania w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX plus być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu przepisowi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w urzędach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy także jednostek dorosłych.