Kasa fiskalna elzab mini youtube

Na wstęp warto wspomnieć co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy prowadzone w ciągu gwarancji i po upływie gwarancji, a również niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich synchronizacja z nadrukami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodę z zapisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do jedności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami pisze w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być zbudowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rolę albo z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego badane są przede każdym te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak więc w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, a będą zatem prace wykonywane poza przeglądem technicznym.