Kasa fiskalna co to

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Przecież w ostatnim przykładu omawiany przegląd musi być dokonany najpóźniej dwa lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej płynie z zdrowych przepisów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w kwestii warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, i bezpośrednio z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest zakładanie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy także dbać o określeniu odpowiedniego czasu, co robi się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy ustalone w miesiącach kończą się z terminem tego dnia w dzisiejszym miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w obecnym miesiącu nie było - w gorącym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na głowie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w momencie 5 dni z dnia dokonanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w istocie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W końca uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.