Instrukcja bhp bezpieczenstwa pozarowego

Unia Europejska w tym okresie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w urzędach. Najczęściej do takich zdarzeń powstawało w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W końcu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady chodzenia w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które mówione są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców oraz ludzi z prawnymi regulacjami w ostatnim zakresie. Ponadto wspomagają zakłady pracy w myśli doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia też w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa i umiejętności działania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza także inne oznakowania urządzeń podawanych w okolicach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Informacje te świadczą że produkt wypuszczony do celu jest miły w użyciu dodatkowo nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli więc producent chce umieścić symbol CE na wyniku, musi spełnić te trzy ważne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt przeznaczony do użytku musi mieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten dodatkowy symbol to swoiste oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane jest do narzędzi i sposobów ochronnych i ich znani i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” mieści się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z różnych branż w których istnieje ryzyko eksplozji.