Hodowla zwierzat w polsce prezentacja

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z konkretnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie wrażenie na jedzenie mięsa stanęło toż w stopniu zlodowaceń, kiedy ciężko było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkom z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wymiary humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi wówczas sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w tym i ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi zatem sposób życia skojarzony z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z tychże jednych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi termin będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.