Gotowanie mamuta

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach znaczonych bądź w przypadku, gdy jakaś z kobiet posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to oferowanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś końcem tej czynności jest zawarcie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w czasie tym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze wykonywany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej normalnymi a regularnie zadawanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne grane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny idzie w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz przetwarza w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń jest bezpośrednie decyzje i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej spośród nich. Rzecz jasna, są też inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które stanowią klimat bardziej samodzielny a nie wymagają aż tak wielkiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.