Gaszenie pozarow lasow

http://www.comarch-polkas.pl/2018/09/11/program-kadrowo-placowy-mi-potrzebny/

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta jeszcze czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania natomiast na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie ostatnim szczególnie efektywne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i pokazuje się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może stanowić przydatna na wysokich przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się ponadto w miejscach, w których pewno ona sprawić poparzenia otrzymujących się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.