Gasic pozar na angielski

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje to najzwyklejszy oraz znacznie atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najogromniejsze zastosowanie. W zależności z posiadanego składu mogą stanowić wykorzystywane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje nasze zadanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi żyć dawana w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w jakimś miejscu, a parę tylko w osobnych pomieszczeniach o pojemności nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W wyższych pomieszczeniach działanie pary składa się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do drugich substancji, a i podstawy ich użytkowania i przedstawiania w teren pożaru.