Dzialanie taktyczne a operacyjne

multivac c500

Firmy interesujące się pracą bądź te sprzedażą wyrobów mają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i półproduktów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy dokładnie określić jego osobę. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów oraz wyrobów. Drinku z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to zespół do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest mocno intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak zakładać kartoteki towarowe? Jak dodać nowy materiał? Jak zrobić wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest rozwiązywany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest towar z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno małych i owych w zasięgu jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM mówią o przesunięciach między magazynowych. W przystępny i konkretny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, montującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja przyczyniają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.