Dzialalnosc gospodarcza tacierzynski

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w niskich obiektach, jak dodatkowo w konkretnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref przyjaznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w strukturze modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowa biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na kolejnych odsłonach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że stronę uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego wystąpienia w przypadku ewakuacji. Z obecnego powodu winnym być daleko znane, a w świetle ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także duża sprawność, duża moc tudzież wysoka liczba luminacji.