Dyrektywa unii europejskiej nr c682007

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to pewne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych oddanych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE).
W zasadzie opisano w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie potrzebuje robić produkt w współzależności od otoczenia w którym będzie on stosowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne powstające z drugich ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i stanowić wymagane prawem certyfikaty.
Głównym środowiskiem, w jakim kierowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich trwania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być już zwolniony z sektorze. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego.
Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna “Barbara” Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach.
Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.