Dyrektywa siedliskowa ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów przeznaczonych do rzeczy w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania łączące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł być użytkowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W pierwszej części otrzymują się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które wprowadza się w dziwnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do roli w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić mocny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno urządzenia w projektu zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.