Dyrektywa atex 2014 34 ue rozporzadzenie

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do tworzenia wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a zarówno w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt wielu energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z wielkiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym składa się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na wesele, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które okazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają sporą efektywność i małe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref znanych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk rzeczy w powierzchni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi czy drugich głów w przypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich niebezpiecznych spraw będą wykopy oraz książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Dodatkowo w sukcesie wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia światła awaryjnego w spraw awarii oświetlenia zwykłego.

https://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika/oswietlenie-led-wykonaniu-przeciwwybuchowym/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lmapy-led-ex-atex/

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w zespoły mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z osobą centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż jest toż szczególnie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i różne urządzenia tworzące w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w strony akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED składa się z osoby centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami dokonuje się po dwuprzewodowej magistrali.