Drzwi antypylowe

Pyły także wyjątkowe cząsteczki podejmujące się w powietrzu mogą istnieć wysoce uciążliwe dla naszego zdrowia. Co prawda organizm typa jest naturalnie wyposażony w granicy utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do polskiego wnętrza.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem wykazują się niewystarczające - głównie dla dużo delikatnych części pyłów, które z łatwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź skupiając się również w wyniku powodując powstawanie groźnych, często złych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to jedyne podejście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie uzyskuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza przygotowuje się być naturalne - choć dobrze nie świadczy to, że optymalne dla mężczyzny. Z zmianie tam, gdzie pracują organizacji i piece wyzwalające spore ilości zanieczyszczeń, są same ludzie odpowiedzialni za ich produkcję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone specjalnie do filtrowania w tryb mechaniczny zanieczyszczeń, które są tworzone przez piece hutnicze, lub innego typu maszyny przemysłowe. W roli zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach tak byłoby rozwiązać przyczynę ich wynikania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w dowolnej dziedzinie, to pewne procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli odda się je zastąpić, wtedy nie tak zyskownie. W sukcesu przemysłu wydajność maszyny to reguła, a nie zawsze pokrywa się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na naturalna, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek zachodzących w procesie produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo powszechnie i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, szczególnie w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, natomiast w hutnictwie, które i wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej stronie nie są korzystne dla organizmu człowieka tam pracującego.