Certyfikowane laboratorium mikrobiologiczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest stosowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach dotyczących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i całych systemów kontrole przeciwwybuchowej, granych w ruchu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które podejmują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania wydobywające się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją więc w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, winien być opracowany razem z wprowadzonymi w niej informacjami, co w działalności ma jechać do zminimalizowania ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn oraz akcesoriów (i środowiska) zarabiających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.