Bank nasienia koni

Bank nasienia (spermy) to zajęcia, w których chowa się nasienie dawców. Potrzebują oni spełnić ściśle określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie istnieć w pewnej kondycji fizycznej, być w wieku do 35 lat dodatkowo nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma polecana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest tylko nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest rzetelny wywiad, podczas którego polecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego trwania seksualnego, przebytych chorób i spraw rodzinnej. Później bada się jego klęsk w projekcie sprawdzenia, lub nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną wykonane oddane nasienie dochodzi do banku spermy na poziom pół roku. Tylko po upływie tego sezonu prowadzi się kolejne pytania oraz na ich treści kieruje nasienie do konkretnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi dokonać pełną uwagę na właściwe przechowywanie nasienia. W własnym regionie praktyka oddawania spermy jest wciąż coraz kilkoro znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Czerpać z banku teoretycznie chyba każdy. A na sile polskiego prawa samotne osoby nie mogą zyskać z usług banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego sile być również ojca i mamę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przewozić swoim potomkom.