Akty prawne 2014

Magazyn program

Istniejące w końcach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w aktach prawnych uzyskujących się do bezpieczeństwa zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że zdecydowano je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd te w rozmiarze stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Firma tego faktu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Podstawowym zadaniem tej dyrektywy było niczym najszersze zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w przestrzeniach zagrożonych. W kontakcie spośród tym omawiany dokument szeroko przenosi się również do systemów ochronnych jak i urządzeń, które wprowadzane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mowa tu zarówno o urządzeniach elektrycznych. Razem z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może występować z przechowywania, produkowania a i użytkowania substancji, jakie w sukcesie zintegrowania z powietrzem lub jeszcze z pozostałą substancją mogą doprowadzić rzekomy wybuch. W obrębie tych substancji wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a jeszcze ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne treści to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Jednakże nie sposób opisać wszystkiego co wydobywa się w przedmiotowym dokumencie. Stąd te studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż wpływa on pełne warunki oraz wymagania w zakresie organizmów i narzędzi używanych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą znajdywać się w nowych materiałach. Należy tylko pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden droga nie potrafią być inne z informacją ATEX. Należy też mieć, że wszystkie urządzenia łączone w strefach zagrożonych muszą być wystarczająco znakowane znakiem CE, co oznacza, że narzędzie toż potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez osobę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (bo tak zwana jest Dyrektywa ATEX) w przypadku niezgodności urządzeń w okolicach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do unieważnienia takich urządzeń.